Home
Course
ประกาศรับสมัครงาน
 1. ครู- นักวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. จบปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม
  2. มีประสบการณ์ด้านวิชาการ การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 1. ฝ่ายธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. จบปวส.- ปริญญาตรี
  2. เพศหญิงอายุ ไม่เกิน 30 ปี
 1. ฝ่ายศิลป์ จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. อนุปริญญาขึ้นไป
  2.  อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. สามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ได้
  4. ใช้โปรแกรม Page maker, In design, Illustrator, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
 1. ฝ่ายขาย-การตลาด จำนวน  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรีขึ้นไป
  2.  อายุไม่เกิน 35 ปี
  3. บุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานขาย
  4. ผลตอบแทนจากเงินเดือนและคอมมิสชั่น
  5. หากมีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ/สามารถเบิกค่าน้ำมัน

สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต
4/24-25 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 0-2516-4605-6, 0-2516-4608

 
| Home | Courses | Products | Book Store | Web Board | Gallery | About Us |

© Bangkok Electronic Institute. All Right Reserved
Tel.0-2516-4605-6, 0-2516-4608 Fax. 0-2516-4605-6
e-mail : webmaster@e-bke.com